Nahoru

Česko-německá spolupráce na ochraně perlorodky říční a velevruba tupého

Česko-německá spolupráce na ochraně perlorodky říční a velevruba tupého

10. červen 2014

Dne 27.5. 2014 se v saském Oberlauterbachu konalo již 12. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách.

Jednání se za českou stranu zúčastnili zástupci AOPK ČR, Ministerstva životního prostředí, VÚV TGM, Karlovarského kraje a spolupracovníci záchranného programu perlorodky říční v České republice. Dále byli přítomni zástupci saských a bavorských organizací. Postupně byly představeny aktivity na české straně západočeských povodí v povodí Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, a to jak standardní realizace záchranného programu, tak plánované aktivity na rok 2015 z Norských fondů. Německá strana byla informována o chystaném vyhlášení NPP na českém území a o stavu povodí Pekelského a Újezdského potoka. Němečtí partneři informovali o německých odchovech a bioindikacích, stavu rybího hostitele v tocích, dále o projektech studia erozních zdrojů, šíření znalosti problematiky ochrany perlorodky říční v zemědělsky využívaných oblastech. Představen byl také konsorciální projekt pod vedením TUV Dresden.

Autor snímku: O. Spisar.