Nahoru

MGSII-2, Odchovy, monitoring - Ašsko

Název projektu: Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku.

Číslo projektu: MGSII - 2

Místo realizace: Ašsko, povodí Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, Praha, Plzeň, Plzeňský kraj, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 570 486,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 484 913,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 85 573,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 3. 2015 – 30. 6. 2016

Partneři projektu:
  • Občanské sdružení Ametyst – pobočka Karlovy Vary
Garant projektu:

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“