Nahoru

MGSII-57, Obnova biotopu - Lužní potok

Název projektu: Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring.

Číslo projektu: MGSII - 57

Místo realizace: Ašsko, povodí Lužního potoka

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 2 905 660,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 2 469 811,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 435 849,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2017

Partneři projektu: bez partnerů

Garanti projektu: 

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“