Nahoru

MGSII-4, Propagace ochrany perlorodky

Název projektu: Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu.

Číslo projektu: MGSII - 4

Místo realizace: povodí Blanice a Malše, Jihočeský kraj, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 552 555,- Kč Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 319 672,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 232 884,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:
  • Beleco, z. s.
Garanti projektu: 

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“