Nahoru

Nové informační tabule o rdestu dlouholistém

Nové informační tabule o rdestu dlouholistém

24. listopad 2014

Pomozte nám zachránit vymírající druh. Tak zní podtitul celkem čtyř tabulí, které byly instalovány v uplynulém měsíci.

Menší informační tabule se stručným, ale zato výstižným textem, mají pomoci zabránit poškození rostlin rdestu dlouholistého lidmi.
Na poslední původní lokalitě rdestu, přechodně chráněné ploše Rameno u Stříbrného rybníka, umístil Krajský úřad Královéhradeckého kraje tři informační tabule. Početnost rdestu se zde bohužel po slibném nárůstu souhrou několika negativních vlivů v současnosti snižuje. Každý neodborný zásah do populace, ať už nevědomý či vědomý, ji může vážně ohrozit. Poslední dva roky působí na rdestu významné škody kachny, pro které je doslova chutným salátem. V letošním létě zde byla pokusně instalována menší zábrana, aby se kachny ke rdestu nedostaly. Tato zábrana nebyla ovšem při kontrole za týden nalezena. Předpokládáme, že ji někdo odcizil. Tabule tedy upozorňuje také na zábrany a jejich účel.
Poslední tabule byla instalována AOPK ČR na lokalitu „Kašparovo jezero“, kde se podařilo rdest úspěšně vysadit. V průběhu záchranného programu bylo provedeno více než 30 výsadeb a rdest se uchytil pouze na dvou lokalitách. Proto má tato náhradní lokalita (rovněž slepé rameno Orlice) velký význam. Bohužel zde došlo k poškození zdárně se rozrůstající populace. Doufáme, že osvětou se nám podaří dalším negativním zásahům zabránit.

Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR.     Stříbrný potok, lokace infromačních tabulí.