Nahoru

Proběhla kontrola lokalit rdestu dlouholistého spojená s měřením podmínek na lokalitách

Proběhla kontrola lokalit rdestu dlouholistého spojená s měřením podmínek na lokalitách

22. srpen 2013

V rámci záchranného programu měří RNDr. Romana Prausová se studenty Univerzity Hradec Králové několikrát ročně stanovištní podmínky.

Měření pH, konduktivity, teploty vody, průhlednosti vody a zastínění hladiny probíhá na původní lokalitě v PCHP Rameno u Stříbrného rybníka a na všech lokalitách, kde byla provedena repatriace. Výsledky měření umožňují sledovat vývoj lokalit v rámci roku, provést dlouhodobější srovnání a v neposlední řadě vytipovat vhodné lokality pro repatriace. Při kontrole výskytu rdestu jsme bohužel zjistili, že na poslední původní lokalitě (Rameno u Stříbrného rybníka u Hradce Králové) rostliny významně poškodily kachny. Vysazené rostliny v blízkém rameni Kašparovo jezero a v slepém rameni řeky Ploučnice u Heřmaniček (oblast historického výskytu) i přes určité snížení početnosti přežívají dobře (viz foto). Tyto lokality lze tedy považovat za vhodné a zdejší populace budou dále posilovány. Záložní populace na Kokořínsku se vyskytují v početnosti od několika lodyh až po celé porosty v tůních na čtyřech lokalitách.