Nahoru

MGSII-29, Aktualizace ZP

Název projektu: Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus).

Číslo projektu: MGSII - 29

Místo realizace: Hradec Králové, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 170 781,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 145 163,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 25 618,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 10. 2016

Partneři projektu: bez partnerů

Garant projektu: 

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“