Nahoru

MGSII-10, Realizace ZP

Název projektu: Realizace managementových opatření a monitoringu hořečku mnohotvarého českého v rámci záchranného programu.

Číslo projektu: MGSII - 10

Místo realizace: Orlické hory (PR Hořečky), Českomoravská vrchovina (obec Číchov, PP Na Jalovci, PP kamenný vrch, PP Jersínská stráň), jižní Čechy (PP Hroby, NPR Vyšenské kopce), vojenský újezd Boletice (Vrch Olymp), území celé ČR

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 417 585,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 354 947,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 62 638,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31. 7. 2016

Partneři projektu:
  • ZO ČSOP Silvatica
Garant projektu:

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“